Popis stavebních konstrukcí

Popis stavebních konstrukcí novostavby bytového domu, 7/2022 Třídvorská – Kolín kat.úz. Kolín (668150) č. poz. 874/11, 280 02, Kolín

Základové konstrukce a spodní stavba

  • ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ PODKLADNÍ DESKA TL.10 cm, BETON B15 VYZTUŽENA OC. KARI SÍTĚMI KH 20 ( 6/15×15 )
  • BETON ZÁKLADOVÝCH PASŮ (PROSTÝ) B 15 (C 12/15) PROPOJENÍ S PODKL.ŽB. DESKOU – OSATENY OC.TRNY cca PO 0,5 m
  • NOSNÉ OBVODOVÉ STĚNY – BETONOVÉ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ KCE tl. 300 mm KONSTRUKČNĚ BYZTUŽENO A ZALITO BETONEM B20- PO OBVODĚ HYDROIZPLACE ZATEPLENO EXTRUDOVANÝM POL TL 120 MM
  • NOSNÉ OBVODOVÉ STĚNY – ZDĚNÁ KCE tl.300 mm PO OBVODĚ ZATEPLENO KZS 150 mm
  • Stěny 1.NP /2NP a příčky 1.NP/2NP jsou NOSNÉ OBVODOVÉ STĚNY – ZDĚNÁ KCE tl.300 mm PO OBVODĚ ZATEPLENO KZS 150 mm, NENOSNÉ PŘÍČKY – ZDĚNÉ tl. 100 – 150 mm KROČEJOVĚ IZOLOVÁNY OD NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce jsou v části nad 1.NP, 2.NP železobetonové v části prefabrikované. Nad ostatními podlažími jsou prefabrikované.

Svislé nosné konstrukce a fasáda

Vyjma 1.NP/2NP jsou stěny zděné z tvárnic keramických či vápenocementových. Fasádu tvoří kontaktní zateplovací systém s tenkovrstvou omítkou. Část fasády provedena ve speciální stěrce od výrobce Weber.

Schodiště a rampy

Vnitřní schodiště – samonosné BETONOVÉ PREFA schodiště

Střechy

  • Střešní krytina – keramická (alt. PLECH.) – barva antracit
  • Rovná střecha – svařovaná PE folie 1,5 mm

Oplechování stavebních konstrukcí

Římsy, atiky oplechovány, použit poplastovaný plech. Okenní vnější parapety poplastované v barvě antracit.

Okenní výplně

Rámy oken plastové, z vnější strany v barvě antracitu, z vnitřní strany v barvě bílé. Výplň oken je z trojskel.

Ostatní kompletační části a doplňky

Exponované klempířské prvky, tj. žlaby, svody provedeny z titanzinku. Zámečnické konstrukce – zábradlí vnitřní provedeno z hlinikove profily. Vnější zábradlí z hliníkových profilů. Schránky umístěny u vstupu do domu. U vstupu do domu zvonkové tablo s podsvícenými jmény.

Stropy nad 1.NP – omitka 2.NP s SDK podhledem. Stěny bytových jednotek vápenocementové v barvě bílé, vyjma koupelen, kde je keramický obklad do výšky 2,2 m. Povrchy společných prostor v 1.NP a 2.NP z keramické dlažby barvy světle šedé, s keramickým soklem stejné barvy jako je dlažba.

Podlahy teras, balkonů a plochých střech

Balkony z mrazuvzdorné exteriérové dlažby, která je uložena do gumových terčů, terasy z dřeva.

Technické zařízení budovy

V centrální kotelně umístěny vnitřní jednotky tepelných čerpadel, které vytápějí všechny jednotky vyjma mezonetových. Vytápění bytových jednotek je teplovodní. Ohřev vody pro 7 bytových jednotek je centrální z kotelny, kde jsou umístěny bojlery. Každá obytná místnost a koupelna má svůj termostat.

Stáhnout >>>